Hvordan det startede

Et kulturmøde om Nordisk Hymne

 

I 2013 inviterede projektgruppen 25 nøglepersoner til Island med det formål at starte debatter omkring hymnens relevans, dens funktion og ikke mindst skabelse og kvalitetssikring af projektet. Dette kulturmøde viste sig at bære frugt.

 

 

Tættere på hvad vi gør

Gennem symposiet blev den Nordisk Hymne født. I dette kreative forum kom mange tanker og idéer i spil. Først og fremmest blev hindringer for projektet diskuteret. Den største hindring lå i de sprogbarrierer landene imellem og en manglende viden omkring landenes kulturer. Disse barrierer blev straks ophævet ved dialog og snart vidste det sig, at de nordiske lande havde mere tilfælles end forventet.

 

 

Deltagerne i symposiet blev hurtigt enige om, at naboskabet i Norden indebærer et søskendeforhold, hvor interessen for at styrke fællesskabet absolut er tilstede. Der blev samtidigt understreget, at vi i Norden er forskellige på mange områder, men at disse forskelle bidrager til en særegenhed, som er frugtbart. Efterfølgende blev omdrejningspunktet for diskussionen en masse spørgsmål om “det nordiske”.

 

Jagten på de nordiske fællestræk

 

Men hvad er det egentligt vi har til fælles i Norden? Dette er et spørgsmål, som lå til grund for symposiet og projektets legitimitet - nogle konklusioner blev afdækket, herunder at vi skeler til vore nabolandes løsninger, når vi selv sidder med samfundsmæssige problemer. Derudover resulterede vi i en konklusion om de fællesskabsligheder, som vi kunne stå fast ved: 

Lighed, tillid, lav magtdistance, inklusion, fleksibilitet, respekt for naturen, protestantisk arbejdsetik, en fælles opfattelse af hvad der er æstetisk.

Derudover omfattede fællesskabet også denne søskendefølelse og det at “vi bruger hinandens dybe tallerkener”. Folket bag Nordisk Hymne vil gerne inkludere alle lande - hvad der kan bruges skal med, og alle skal inkluderes. Dette er et udtryk for en fælles fornemmelse for ordentlighed og retfærdighed, men som også indeholder en stor vilje og følelse af pligt. Vi deler en stor selvtillid, tro på eget potentiale, nysgerrighed og mod. Alt dette gør, at vi er villige til at løbe store risici og er gode til at tænke ud af boksen. Æstetisk går vi efter de ukomplicerede, lyse toner og det funktionelle design. Generelt har vi stort fokus på lys, hvilket vi fra naturens side også har tilfælles. Alle disse værdier, som fremgår i rapporten er en af inspirationskilderne i projektets jagt på nordisk identitet.

Rejsen til Island udmundede i en enighed om, at ideen om en fællesnordisk hymne for Norden absolut vil gavne nordisk identitet og det nordiske fællesskab.